Reklamacije

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj +381 64 82 36 941 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online.rs@auramakeup.eu i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba nije saobrazna ugovoru ili da podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj +381 64 82 36 941 u periodu od 08:00 - 15:30h svakog radnog dana, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online.rs@auramakeup.eu i opišete reklamiranu nesaobraznost. Nakon prijema reklamacije dobićete obaveštenje u kome se potvrđuje prijem reklamacije i navodi broj pod kojim je reklamacija zavedena. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim putem, poslaćemo Vam odgovor koji sadrži odluku da li se prihvata reklamacija, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Više detalja o načinu o postupku i načinu rešavanja reklamacija možete saznati u Pravilniku u nastavku.

- Zvaničan Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija potrošača za robu kupljenu putem on line prodavnice možete pronaći ovde.

- Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

NAPOMENA:
Ukoliko imate bilo kakve primedbe, žalbe, prigovore ili slično možete nam se uvek obratiti na email adresu: online.rs@auramakeup.eu