Uputstvo za registraciju

Registraciju započinjete klilkom na link "Registracija" u gornjem desnom uglu ekrana.

U prozoru za unos informacija o kupcu, unesite svoje podatke. Potvrdite klikom na dugme "Registracija".

Nakon ispisa obaveštenja o započinjanju registracije, proverite sanduče svoje e-mail adrese.

Pronađite e-mail koji ste dobili od nas i kliknite na odgovarajući link unutar njega.

Prikazom strane sa potvrdom, završavate proces registracije.